Clubcommissie’s

Regel & handicap commissie

Jos Vogels

Henri van de Zanden

Wedstrijd commissie Clubcompetitie

Mirian van de Beek

Hans Gruijters

Jos Vogels

 

Wedstrijd commissie Voorjaarstoernooi

Piet Verlijsdonk

Willy van d’n Broek

Jos Vogels

Commissie Golftrips

Peter Smits