Ledenvergadering 9 december

De Ledenvergadering is goed bezocht, 60 mensen waren op deze informatieve avond aanwezig.

Na de vergadering is er nog gezellig na geborreld en er werd nog volop gediscussieerd 🙂

 

 

Wijziging datum ledenvergadering!!

De ledenvergadering wordt op verzoek van de leden verzet van 25 november als PSV voetbalt naar woensdag 9 december.

Wij vragen u hierbij aanwezig te zijn, u kunt zich inschrijven onder wedstrijden/ledenvergadering.

Heeft u vragen of ideeën? Bij de bar komt komende dagen een ideeënbus te hangen, graag dan indienen voor 5 december.

19:00 uur Zaal open

20:00 uur Aanvang vergadering

Graag tot ziens,

Jos en Rita Vogels